วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว แกมกาญจน์ และ พกาวรรณ

http://youtu.be/4NX7J2NWdrs

ชื่อ : นางสาว พกาวรรรณ  หงษ์น้อย
ชื่อเล่น : แพรว  
เกิดวันที่ : 24 ต.ค. 2536
ค.บ.2 สาขา การประถมศึกษา หมู่ 3  รหัสนักศึกษา 554188104
ภูมิลำเนา : ราชบุรี
จบจากโรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรีชื่อ : นางสาว แกมกาญจน์  แตงเหลือง
ชื่อเล่น : มายด์  
เกิดวันที่ : 3 ม.ค. 2537
ค.บ.2 สาขา การประถมศึกษา หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 554188120
ภูมิลำเนา : ราชบุรี
จบจากโรงเรียน ท่ามะขามวิทยา